Services

Studie netwerkbekabeling met design en rapportering

Aan de hand van het grondplan en de huidige netwerksituatie voeren onze experts een grondige studie uit. Welke verbeteringen zorgen ervoor dat het netwerk voldoet aan de noden van de klant én dat het ook future proof is voor de volgende jaren? Onze experts kunnen hun onderzoek op verschillende manieren aanpakken: pre-installatie wanneer er nog geen netwerk in werking is en postinstallatie wanneer dit wel al het geval is.

Studie netwerkbekabeling met design en rapportering

We bezorgen een gedetailleerd rapport met een uitgewerkt design en deliverables. Hiermee kan de klant gericht te werk gaan bij het aanleggen van een nieuw netwerk of bij het verbeteren van het huidige netwerk. We kunnen bovendien ook helpen met het opstellen of bezorgen van lastenboeken.