Services

Risk management

"Ondernemen is risico nemen", zegt men wel eens. Maar wanneer het gaat over cybersecurity en het beschermen van vitale business assets is een sterk risicobeheer cruciaal. Wanneer bedrijven enkel focussen op het laaghangend fruit van cybersecurity, zoals het installeren van AV, firewalls en encryptie, is er weinig zicht op de kosten/baten van de inspanningen én op de efficiëntie en effectiviteit ervan. Een goed overzicht van de potentiële risico's geeft de mogelijkheid om beperkte budgetten correct en doelgericht in te zetten. Zo kan met hetzelfde budget een hoger beveiligingsniveau bereikt worden.

Risk management

Wij zitten samen met jou om risicobeheer structureel aan te pakken aan de hand van enkele high-level stappen:

 • Analyse van de omgeving en zijn context:
  Welke bedrijfsprocessen zijn belangrijk en van welke technologieën zijn deze bedrijfsprocessen afhankelijk?
 • Risicoanalyse:
  Welke risico's brengen de gebruikte technologieën met zich mee? Hoe hebben deze risico's impact op de bedrijfsprocessen?
 • Actieplan:
  We stellen een plan op om de risico's aanvaardbaar te maken voor de organisatie.
 • Uitvoering:
  We zetten een structuur op om de efficiëntie en effectiviteit van het plan en bijhorende maatregelen te controleren en te beheren.

Wil je weten hoe je met hetzelfde budget uw netwerk beter kan beschermen?

Contacteer ons