Services

Security by design

Idealiter speelt veiligheid al een bepalende rol bij het ontwerp van de netwerkinfrastructuur. Netwerksecurity zit met andere woorden al mee in het design. Een aantal sleutelprincipes:

Security by design

Netwerksegmentatie

Bij netwerksegmentatie worden verschillende delen van het netwerk van elkaar afgescheiden. Zo voorkom je dat onbevoegden eender welk toestel kunnen verbinden met het netwerk en baken je bovendien het domein af waarbinnen gebruikers kunnen handelen. Vergelijkbaar met branddeuren die verschillende zones in een gebouw van elkaar scheiden, kan netwerksegmentatie de impact van een cyberaanval aanzienlijk beperken. Wanneer één zone met een cyberaanval te kampen krijgt, blijft de aanval in een gesegmenteerd netwerk immers begrensd tot die ene zone.

Network access control

Uiteraard laat je niet zomaar iedereen toe op je netwerk. Bepaalde tools helpen je om toegang te verlenen, rollen te bepalen en rechten toe te kennen aan de gebruikers van je netwerk. Door authenticatie en autorisatie kan je steeds achterhalen wie verbinding wil maken. Potentiële gebruikers moeten zich identificeren vooraleer ze toegang krijgen en voor elke gebruiker kan je nagaan welke handelingen hij of zij precies uitvoert binnen het netwerk. Op deze manier biedt Network Access Control controle en inzicht in de activiteiten op jouw datanetwerk.

Network monitoring & analytics

Wanneer je een goed beeld hebt van wat er op je netwerk gebeurt, kan je eenvoudiger en sneller ingrijpen wanneer het nodig is. Gelukkig zijn er tools die helpen om waardevolle inzichten te vertalen naar overzichtelijke en gedetailleerde dashboards. Sommige tools staan zelfs toe om veranderingen in het gedrag van gebruikers te detecteren. Zo kan je aanvallen van binnenuit of cyberbedreigingen door nalatigheid tijdig verijdelen.

Nood aan Zero trust access control?

Contacteer ons

Zero trust

Je kan nooit voorzichtig genoeg zijn. Het Zero Trust beveiligingsframework vereist dat alle gebruikers, zowel binnen als buiten het netwerk van de organisatie, zich voortdurend moeten authentiseren om toegang te krijgen tot applicaties en gegevens.

Zo beantwoordt Zero Trust op unieke wijze aan de moderne uitdagingen van het huidige bedrijfsleven, waaronder het beveiligen van externe werknemers, hybride cloudomgevingen en ransomwarebedreigingen. Met zero trust zorgen we voor een betrouwbaar beveiligingsframework aangepast aan jouw organisatie.

Defense in depth

Cyberattacks zijn steeds meer gesofisticeerd en kunnen vanuit verschillende punten in het netwerk komen door een snel veranderend werklandschap. Daarom is het meer dan ooit van belang om in te zetten op een ijzersterke netwerkinfrastructuur en zo alle belangrijke data optimaal te beveiligen. Met onze pro-actieve aanpak versterk je je cybersecurity.